+421 911 566 378 info@tatratender.sk

PROJEKTY PRE VEREJNOSŤ

Tatra Tender s. r. o. popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania podporuje aktivity smerujúce k zlepšeniu životných podmienok jednotlivcov a ich zázemia v regiónoch na celom území Slovenska.
Táto podpora má rôzne formy. Podporujeme detské domovy, ľudí bez domova, krízové centrá, rodiny v hmotnej núdzi a dobročinné organizácie prostredníctvom finančných a vecných darov, a ak to hospodárske výsledky našej spoločnosti umožňujú – aj prerozdelením 2% zo splatnej dane z príjmov na podporu organizácií, ktorých cieľom je predovšetkým poskytovanie sociálnej pomoci, podpora vzdelávania, ochrana životného prostredia a rozvoj športu na území Slovenska.

1.1.1 Vianoce 2019

Podpora ľudí bez domova v rámci charitného domova Vincentínov pre  bezdomovcov – seniorov (nákup potravín, podložiek na spanie a odovzdanie 40 ks vianočných balíčkov s užitočným obsahom pre ľudí bez domova (čiapka, rukavice, baterka, jedlo, sladkosti, káva a pod.)

1.1.2 Vianoce 2020

Podpora Centra pre deti a rodiny Vranov nad Topľou. Knihy a hry pre deti