VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE NAŠA PRÁCA AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania. Už 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní.

Aktuality

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Nová právna úprava verejného obstarávania reprezentovaná zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov síce upravuje niektoré osobitné povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov súvisiacich s ochranou osobných údajov v postupoch verejného obstarávania, avšak zostala rovnako ako predchádzajúca normatíva chudobná na úpravu tejto problematiky.

Prečítať článok

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora účinný od 1. februára 2017!

Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora („Zákon“), ktorý stanovuje nové povinnosti subjektov pri čerpaní verejných financií a pri uzatváraní verejne financovaných zmlúv s verejným sektorom.

Prečítať článok

Naše služby

Verejné obstarávanie
Služby záujemcom a uchádzačom
Komerčné obstarávanie
Register partnerov verejného sektora

Referencie

© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee