VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE NAŠA PRÁCA AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania. Už 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní.

Aktuality

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora účinný od 1. februára 2017!

Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora („Zákon“), ktorý stanovuje nové povinnosti subjektov pri čerpaní verejných financií a pri uzatváraní verejne financovaných zmlúv s verejným sektorom.

Prečítať článok

Green public procurement (GPP) award marks the highlight of the Green ProcA project on sustainable public purchasing

To mark the highlight of the four years project Green ProcA on green public procurement (GPP), the Conference and GPP Award Ceremony was held at the Climate Alliance Brussels Office yesterday

Prečítať článok

Naše služby

Verejné obstarávanie
Služby záujemcom a uchádzačom
Komerčné obstarávanie
Register partnerov verejného sektora

Referencie

© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee