+421 911 566 378 info@tatratender.sk

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť kvalitu poskytovania našich služieb v rámci verejného obstarávania a napomôcť odhaliť prípadné nedostatky. Ďakujeme Vám za objektívne zhodnotenie našej spolupráce.

Vyplnený dotazník spokojnosti môžete podať:

1/ PÍSOMNE

  1. a) prostredníctvom pošty na adresu: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04, s označením „Dotazník spokojnosti“,
  2. b) osobne v spoločnosti Tatra Tender s.r.o. s označením „Dotazník spokojnosti“,
  3. c) prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý zašlete na e-mailovú adresu sp@tatratender.sk,

2/ ÚSTNOU FORMOU

do záznamu u Manažéra integrovaného systému manažérstva na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04 v pracovné dni od 9-15 hod.