+421 911 566 378 info@tatratender.sk

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. vznikla v roku 2008 ako poradenská firma poskytujúca komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a obstarávania.

Vznik spoločnosti / História spoločnosti

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. vznikla z iniciatívy skúseného odborníka na verejné obstarávanie na nákup, Vladimíra Orosa a jeho spoločníka Juraja Revického. Obaja nekomerčne pôsobia aj v komisiách Úradu pre verejné obstarávanie a v stavovských organizáciách. Spočiatku boli služby spoločnosti v oblasti verejného obstarávanie len ako doplnkové popri poskytovaní právneho poradenstva spolupracujúcej advokátskej kancelárie REVICKÝ a partneri s.r.o.

Počas 8 rokov zameriavania sa na právo verejného obstarávania vrátane procesov jeho realizácie bola vybudovaná úspešná poradenská spoločnosť, ktorá sa neustále rozrastá. Navyše noví klienti si vyberajú naše služby na základe osobných referencií už existujúcich spokojných klientov. Svoje služby spoločnosť poskytuje jednak už existujúcim obstarávateľom a jednak uchádzačom o obstarávanie.

Činnosť spoločnosti:

  • Poskytovanie rozsiahlych kvalitných poradenských služieb vo verejnom obstarávaní
  • Poradenstvo pri príprave ponúk záujemcov vo verejnom obstarávaní
  • Zabezpečenie jednotlivých úkonov pri realizácii procesu verejného obstarávania
  • Úplný outsourcing verejného obstarávania
  • Súvisiace poradenské služby
  • Služby záujemcom a uchádzačom
  • Komerčné obstarávanie
  • Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania – prednášková a publikačná činnosť.

V európskom kontexte je obstarávanie, najmä komplexných nákupov, bežne outsourcované na špecializované poradenské subjekty. Na Slovensku sa tento poradenský segment stále len vytvára, navyše s absenciou niektorých užitočných legislatívnych a trhových nástrojov. Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. svojou širokou záberovou činnosťou spolupôsobí na vytváranie tohto, na Slovensku relatívne nového, poradenského segmentu.

Čím sa naša spoločnosť odlišuje od ostatných:

Neposkytujeme len „čisté“ právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní, ale poradíme vám aj pri opise predmetu zákazky. Hľadáme ekonomicky najvýhodnejšie riešenia a najlepšie riešenia realizovateľnosti zákazky na konkrétnom relevantnom trhu.
Nezameriavame sa len na procesné aspekty obstarávania, ale predpokladom našej práce je aj právna erudícia a pochopenie predpisov vo verejnom obstarávaní v rámci právneho kontextu Európskej únie. To nám umožňuje poradiť klientom správne aj v situáciách, keď slovenská právna úprava neposkytuje dostatočne presný návod ako postupovať pri verejnom obstarávaní, prípadne ak si viaceré metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie navzájom odporujú, alebo sú zmätočné.

Naše skúsenosti s revíznymi postupmi, vrátane dlhoročného pôsobenia v osobitných komisiách Úradu pre verejné obstarávanie nám umožňujú autenticky odhadnúť prípadnú interpretáciu sporných aspektov konkrétneho obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie.
Dosahujeme vysokú úspešnosť našej práce aj napriek neustále sa meniacej slovenskej a európskej právnej úprave.