+421 911 566 378 info@tatratender.sk

Dňa 16.júna 2016 sa v Bruseli uskutočnilo v rámci závrečnej konferencie projektu „Zelené verejné obstarávanie v praxi“ odovzdávanie ocenení najlepším projektom európskeho kola súťaže GPP Award 2016 (Green Public Procurement), v ktorom súťažili projekty z celej Európskej únie a pridružených krajín. Ocenených bolo 12 projektov, ktoré formou zeleného verejného obstarania významne prispeli k úspore energií a zníženiu emisií skleníkových plynov,  a to najmä najmä CO2.

Významný úspech v európskej súťaži dosiahlo mesto Prešov, ktoré získalo čestné uznanie v kategórii miest od 10 tis. do 100 tis. obyvateľov, a to za realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia s vyzužitím tehnológie LED. Za mesto Prešov prevzali ocenenie z poverenia pani primátorky Andrey Turčanovej zástupcovia firmy O.S.V.O. comp, a.s. , ktorá uvedený  projekt zrealizovala.
Mesto Prešov postúpilo do európskej súťaže ako víťaz národného kola GPP Award, v ktorom bolo koncom mája ocenené ministrom životného prostredia Lászlóm Solymosom.