O nás

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. vznikla v roku 2008 ako poradenská firma poskytujúca komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a obstarávania.

Od roku 2008 sme postupne vybudovali úspešnú a neustále sa rozrastajúcu poradenskú spoločnosť so zameraním na oblasť verejného obstarávania. Najviac nás teší, že noví klienti si vyberajú naše služby najmä na základe odporúčaní a referencií iných klientov. Uvedené nám potvrdzuje, že naše služby sú poskytované na vysokej úrovni ale zároveň je to pre nás výzvou aj na neustále zvyšovanie ich kvality.

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. vznikla z iniciatívy skúseného odborníka na verejné obstarávanie na nákup, Vladimíra Orosa a jeho spoločníka Juraja Revického. Obaja nekomerčne pôsobia aj v komisiách Úradu pre verejné obstarávanie a v stavovských organizáciách. Spočiatku boli služby spoločnosti v oblasti verejného obstarávanie len ako doplnkové popri poskytovaní právneho poradenstva spolupracujúcej advokátskej kancelárie REVICKÝ a partneri s.r.o.

 

Činnosť spoločnosti:

  • Poskytovanie rozsiahlych kvalitných poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 
  • Poradenstvo pri príprave ponúk záujemcov vo verejnom obstarávaní
  • Zabezpečenie jednotlivých úkonov pri realizácii procesu verejného obstarávania.
  • Úplný outsourcing verejného obstarávania
  • Súvisiace poradenské služby
  • Služby záujemcom a uchádzačom
  • Komerčné obstarávanie
  • Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania - prednášková a publikačná činnosť.
Juraj Revicky
konateľ

skúsený spolupracujúci advokát zameriavajúci sa na právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní. Juraj má skúsenosti s realizáciou a riadením mnohých komplexných verejných obstarávaní v Slovenskej republike a s poskytovaním poradenstva v anglickom a ruskom jazyku. Juraj si rozšíril svoju kvalifikáciu absolvovaním prestížneho štúdia "Právo a organizácia verejného obstarávania (Public Procurement Law and Policy, Master of Laws (LLM))" na Univerzite Nottingham. Juraj je členom Procurement Lawyers Association, UK a rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Vladimír Oros
konateľ

právnik s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní tak v oblasti realizácie postupov, ako aj riadenia procesov obstarávania. V minulosti zastával riadiacu pozíciu v spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. a bol členom námietkovej komisie Úradu pre verejného obstarávanie. Vladimír je členom prestížneho Fóra expertov predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie a rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Marek Griga
senior konzultant

je skúseným spolupracujúcim právnikom zameriavajúcim sa na právo verejného obstarávania, stavebné právo a právo IT. Marek je autorom mnohých odborných článkov z oblasti verejného obstarávania a spoluautorom publikácií „Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania“ (IURA EDITION, 2012), a „Zákon o verejnom obstarávaní – komentár“ (IURA EDITION, 2013). Počas dlhoročnej praxe u jedného z najväčších verejných obstarávateľov nadobudol tiež rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií.

Lucia Cencerová
senior konzultant

v oblasti právneho poradenstva vo verejnom obstarávaní dlhoročne špecializuje najmä na obstaranie komplexných zákaziek, realizovaných rokovacími postupmi a na poradenstvo v anglickom jazyku pre zahraničných záujemcov uchádzajúcich sa o zákazky v SR. Kombinácia ekonomického a právnického vzdelania jej umožňuje vhodne aplikovať získané poznatky pri úplnom outsourcingu zákaziek pre verejných obstarávateľov.

Lucia Lorenzova konzultant
Lucia Lorencová 
konzultant

je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venovala sa sporovej agende a obchodnému právu, neskôr nadobudla dlhoročnú prax v oblasti nákupu a verejného obstarávania v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Špecializuje sa najmä na obstarávanie služieb.

Tomáš Uríček
senior konzultant

je spolupracujúcim právnikom so širokými skúsenosťami nie len v oblasti verejného obstarávania. Svoju prax nadobudol v jednej z popredných medzinárodných advokátskych kancelárií a prácou u jedného z najväčších verejných obstarávateľov na Slovensku. Špecializuje sa najmä na obstarávanie stavebných prác, aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a tiež oblasť informačných technológií.

Lucia Olešová
konzultant

je spolupracujúca právnička poskytujúca právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní, vrátane poradenstva v anglickom jazyku. Lucia sa zameriava okrem iného aj na problematiku zeleného verejného obstarávania a stavebných zákaziek. Lucia absolvovala už počas štúdia odbornú stáž na Úrade pre verejnej obstarávanie.

Lucia Štrbová
konzultant

je konzultantkou vo verejnom obstarávaní. Venuje sa podpore pri realizácii väčšiny aspektov zadávania postupov vo verejnom obstarávaní, vrátane obstarávania v elektronickom kontraktačnom systéme. Taktiež sa venuje poradenstvu pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní. 

Lucia Grznárová
konzultant

je právnička s rozsiahlymi skúsenosťami najmä v oblasti obchodného práva a ochrany osobných údajov. Svoju prax nadobudla v nadnárodnej obchodnej spoločnosti. 

© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee