+421 911 566 378 info@tatratender.sk

O NÁS

Spoločnosť Tatra Tender vznikla v roku 2008 ako poradenská firma poskytujúca komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a obstarávania.

O NÁS

Spoločnosť Tatra Tender vznikla v roku 2008 ako poradenská firma poskytujúca komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a obstarávania.

Od roku 2008 sme postupne vybudovali úspešnú a neustále sa rozrastajúcu poradenskú spoločnosť so zameraním na oblasť verejného obstarávania. Najviac nás teší, že noví klienti si vyberajú naše služby najmä na základe odporúčaní a referencií iných klientov. Uvedené nám potvrdzuje, že naše služby sú poskytované na vysokej úrovni ale zároveň je to pre nás výzvou aj na neustále zvyšovanie ich kvality.

 

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. vznikla z iniciatívy skúseného odborníka na verejné obstarávanie na nákup, Vladimíra Orosa a jeho spoločníka Juraja Revického. Obaja nekomerčne pôsobia aj v komisiách Úradu pre verejné obstarávanie a v stavovských organizáciách. Spočiatku boli služby spoločnosti v oblasti verejného obstarávanie len ako doplnkové popri poskytovaní právneho poradenstva spolupracujúcej advokátskej kancelárie REVICKÝ a partneri s.r.o.

Činnosť spoločnosti:

$

Poskytovanie rozsiahlych kvalitných poradenských služieb vo verejnom obstarávaní

$

Poradenstvo pri príprave ponúk záujemcov vo verejnom obstarávaní

$

Zabezpečenie jednotlivých úkonov pri realizácii procesu verejného obstarávania

$

Úplný outsourcing verejného obstarávania

$

Súvisiace poradenské služby

$

Služby záujemcom a uchádzačom

$

Komerčné obstarávanie

$

Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania - prednášková a publikačná činnosť

NÁŠ TÍM

Vladimír Oros

Vladimír Oros

konateľ

Právnik s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní tak v oblasti realizácie postupov, ako aj riadenia procesov obstarávania. V minulosti zastával riadiacu pozíciu v spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. a bol členom námietkovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie. Vladimír je členom rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Juraj Revický

Juraj Revický

konateľ

Skúsený spolupracujúci advokát zameriavajúci sa na právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní. Juraj má skúsenosti s realizáciou a riadením mnohých komplexných verejných obstarávaní v Slovenskej republike a s poskytovaním poradenstva v anglickom a ruskom jazyku. Juraj si rozšíril svoju kvalifikáciu absolvovaním prestížneho štúdia „Právo a organizácia verejného obstarávania (Public Procurement Law and Policy, Master of Laws (LLM))“ na Univerzite Nottingham. Juraj je členom Procurement Lawyers Association, UK a rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Tomáš Uríček

Tomáš Uríček

senior konzultant

Je spolupracujúcim právnikom so širokými skúsenosťami nie len v oblasti verejného obstarávania. Svoju prax nadobudol v jednej z popredných medzinárodných advokátskych kancelárii a prácou u jedného z najväčších verejných obstarávateľov na Slovensku. Špecializuje sa najmä na obstarávanie stavebných prác, aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a tiež oblasť informačných technológií.

Lucia Cencerová

Lucia Cencerová

senior konzultant

V oblasti právneho poradenstva vo verejnom obstarávaní sa dlhoročne špecializuje najmä na obstaranie komplexných zákaziek, realizovaných rokovacími postupmi a na poradenstvo v anglickom jazyku pre zahraničných záujemcov uchádzajúcich sa o zákazky v SR. Kombinácia ekonomického a právnického vzdelania jej umožňuje vhodne aplikovať získané poznatky pri úplnom outsourcingu zákaziek pre verejných obstarávateľov.

Lucia Štrbová

Lucia Štrbová

senior konzultant

Je skúsenou konzultantkou, ktorá sa venuje komplexnej realizácii nadlimitných a podlimitných postupov, pričom sa špecializuje najmä na zákazky financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Taktiež sa venuje poradenstvu pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní.

Lucia Mešková

Lucia Mešková

konzultant

Je spolupracujúca právnička poskytujúca právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní, vrátane poradenstva v anglickom jazyku. Lucia sa zameriava okrem iného aj na problematiku zeleného verejného obstarávania a stavebných zákaziek. Lucia absolvovala už počas štúdia odbornú stáž na Úrade pre verejné obstarávanie.