+421 911 566 378 info@tatratender.sk

pOVEDALI O NáS

REFERENCIE

Ak hľadáte najlepšie riešenie, spoľahnite sa na naše poradenstvo. Budeme vás krok za krokom viesť k úspechu, stačí len vedieť, čo chcete dosiahnuť.

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre Slovenské elektrárne, a.s. v období rokov 2009 až 2012 vypracovala viaceré vnútorné smernice riadenia procesov verejného obstarávania, vzorovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie a poskytovala ďalšie konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania.

Slovenské elektrárne

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre nás úspešne zrealizovala obstaranie špecifickej a odborne vysoko náročnej zákazky, ktorej predmetom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení a budov metódou Energy Performance Contracting (EPC).

MUDr. Pavol Džodla, MBA

Riaditeľ

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. zrealizovala pre viacero ústavov SAV desiatky obstarávaní financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Všetky služby boli poskytnuté úspešne a na vysokej profesionálnej úrovni.

doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.

riaditeľ , Ústav anorganickej chémie