+421 911 566 378 info@tatratender.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

JE NAŠA PRÁCA
AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania.
Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní.
Sme partneri Portálu pre verejné obstarávanie.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

JE NAŠA PRÁCA
AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania.
Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní.
Sme partneri Portálu pre verejné obstarávanie.

AKTUALITY

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Nová právna úprava verejného obstarávania reprezentovaná zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov síce upravuje niektoré osobitné povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov súvisiacich s ochranou osobných údajov v postupoch verejného obstarávania, avšak zostala rovnako ako predchádzajúca normatíva chudobná na úpravu tejto problematiky.

GPP News Alert – July

GPP News Alert – July

We are pleased to announce the publication of the July edition of the EU GPP News Alert.

NAŠE REFERENCIE

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre Slovenské elektrárne, a.s. v období rokov 2009 až 2012 vypracovala viaceré vnútorné smernice riadenia procesov verejného obstarávania, vzorovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie a poskytovala ďalšie konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania.

Slovenské elektrárne

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre nás úspešne zrealizovala obstaranie špecifickej a odborne vysoko náročnej zákazky, ktorej predmetom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení a budov metódou Energy Performance Contracting (EPC).

MUDr. Pavol Džodla, MBA

Riaditeľ

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. zrealizovala pre viacero ústavov SAV desiatky obstarávaní financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Všetky služby boli poskytnuté úspešne a na vysokej profesionálnej úrovni.

doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.

riaditeľ , Ústav anorganickej chémie

Spojte sa s nami.
Na začiatku úspešného riešenia je ľudský kontakt.