+421 911 566 378 info@tatratender.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

JE NAŠA PRÁCA
AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania.
Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní.
Sme partneri Portálu pre verejné obstarávanie.

AKTUALITY

Elektronická schránka pre právnické osoby

Vec: Elektronická schránka pre právnické osoby Vážený klient, v nadväznosti na v ostatnom čase medializované informácie o povinnosti začať používať tzv. elektronické schránky, dovoľte mi informovať Vás o povinnostiach, ktoré pre Vás z toho vyplývajú ako aj o procese,...

Zelené verejné obstarávanie

Dňa 16.júna 2016 sa v Bruseli uskutočnilo v rámci závrečnej konferencie projektu „Zelené verejné obstarávanie v praxi“ odovzdávanie ocenení najlepším projektom európskeho kola súťaže GPP Award 2016 (Green Public Procurement), v ktorom súťažili projekty z celej...

NAŠE REFERENCIE

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre Slovenské elektrárne, a.s. v období rokov 2009 až 2012 vypracovala viaceré vnútorné smernice riadenia procesov verejného obstarávania, vzorovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie a poskytovala ďalšie konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania.

Slovenské elektrárne

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre nás úspešne zrealizovala obstaranie špecifickej a odborne vysoko náročnej zákazky, ktorej predmetom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení a budov metódou Energy Performance Contracting (EPC).

MUDr. Pavol Džodla, MBA

Riaditeľ

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. zrealizovala pre viacero ústavov SAV desiatky obstarávaní financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Všetky služby boli poskytnuté úspešne a na vysokej profesionálnej úrovni.

doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.

riaditeľ , Ústav anorganickej chémie

Spojte sa s nami.
Na začiatku úspešného riešenia je ľudský kontakt.