+421 911 566 378 info@tatratender.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE NAŠA PRÁCA AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania. Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní. Sme odborníci na obstarávania v oblasti energetickej efektívnosti.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Naša spoločnosť sa dlhodobo úspešne venuje obstarávaniu energeticky efektívnych projektov. Spoločne s energetickými poradcami pripravujeme a realizuje verejné obstarávania s rôznymi formami úspory energie (Garantované energetické služby (GES), Energy Performance Contracting (EPC), Zmluvy s predĺženou zárukou).

CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

So zavedeným SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA KVALITY v zmysle požiadaviek normy ISO 9001, SYSTÉMOM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 a SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII v zmysle požiadaviek normy ISO 37001

 

CERTIFIED COMPANY

with established QUALITY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 9001, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 14001 and ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 37001

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE NAŠA PRÁCA AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania. Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní. Sme odborníci na obstarávania v oblasti energetickej efektívnosti.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Naša spoločnosť sa dlhodobo úspešne venuje obstarávaniu energeticky efektívnych projektov. Spoločne s energetickými poradcami pripravujeme a realizuje verejné obstarávania s rôznymi formami úspory energie (Garantované energetické služby (GES), Energy Performance Contracting (EPC), Zmluvy s predĺženou zárukou).

CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

So zavedeným SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA KVALITY v zmysle požiadaviek normy ISO 9001, SYSTÉMOM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 a SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII v zmysle požiadaviek normy ISO 37001

 

CERTIFIED COMPANY

with established QUALITY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 9001, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 14001 and ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 37001