+421 911 566 378 info@tatratender.sk

BLog

AKTUALITY

Elektronická schránka pre právnické osoby

Vec: Elektronická schránka pre právnické osoby Vážený klient, v nadväznosti na v ostatnom čase medializované informácie o povinnosti začať používať tzv. elektronické schránky, dovoľte mi informovať Vás o povinnostiach, ktoré pre Vás z toho vyplývajú ako aj o procese,...

Zelené verejné obstarávanie

Dňa 16.júna 2016 sa v Bruseli uskutočnilo v rámci závrečnej konferencie projektu „Zelené verejné obstarávanie v praxi“ odovzdávanie ocenení najlepším projektom európskeho kola súťaže GPP Award 2016 (Green Public Procurement), v ktorom súťažili projekty z celej...

World Bank Benchmarking Public Procurement 2017 in Slovak Republic

Juraj Revický, partner with Tatra Tender was invited to take part in World Bank Group survey - Benchmarking Public Procurement 2017. "Benchmarking Public Procurement was launched three years ago to address the lack of comparable data on public procurement at the...

Nová úprava koncesií – koniec nejednoznačnosti?

Abstrakt Definícia koncesie bola a zostáva nejasná. Napriek tomu, že nová právna úprava koncesií okrem iného prináša de facto kodifikáciu judikatúry Súdneho Dvora EÚ vzťahujúcu sa na definíciu koncesie a teda aj výrazne viac detailu, v rozhodujúcich aspektoch...

Zelené obstarávanie v praxi (ProcA)

Tatra Tender s.r.o. sa tiež aktívne zúčastňuje viacerých projektov s partnermi z ďalších členských krajín EÚ. Doteraz najvýznmnejším projektom s účasťou našej spoločnosti je Zelené obstarávanie v praxi (Green ProcA). Hlavným cieľom projektu Green ProcA je podpora a...